Ordinarie föreningsstämma 21/4

Styrelsen vill i dessa tider ge möjlighet för medlemmarna att delta i årsstämman utan risk för smittspridning och har därför bestämt ny tid och nytt förhållningssätt för stämmans genomförande.

TID: Tisdag 21 april 2020 kl 19.00.

LOKAL: TELEFON BRYGGA (mer info i utskick)

Dagordning enligt nedan gäller fortfarande, tid och plats enligt ovan.

Kallelse o dagordn ordinarie föreningsstämma 20200331