Bilder

Äntligen!

Blåsning!

Vid Carlströms
Vid Carlshed
Vid Carlshed

Grävning pågår!

”Aktiv medlem”
Korsning av väg – Ryd
Bättre material fylls i där som krävs
Den ”stenrikaste” i föreningen finns i Lindhult
Resurser finns när det behövs
Härligt decemberväder – Karlshed
Tryckning under Skutesjövägen
Trafikvakter behövdes en dag – Skutesjövägen
Plöjning längs Skutesjövägen
Ingrävning trädgård