INSTÄLLD! Ordinarie föreningsstämma 31/3

KALLELSE
MEDLEMMAR i Haratången Fiberförening ek. för. kallas till
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA.
TID: Tisdag 31 mars 2020 kl 19.00.
LOKAL: Finnesbostugan (IK Trastens klubblokal), Haratången

Länk till kallelse