Om

Haratången fiberförening har bildats för att ge alla i trakterna kring Haratången och mot Örby-Gullberg möjlighet att få fiber ända hem. Detta ger full tillgång till bredband, telefon och TV med dagens bästa teknik! Haratången Fiberförening – Områdeskarta

Organisationsnummer: 769626-3669

Styrelsen (styrelsen@haratangen.net) fick vid föreningsstämman följande utseende:

Ordinarie ledamöter

 • Ordförande – Maria Persson (ordforande@haratangen.net)
 • Vice ordförande – Katarina Hasselström
 • Sekreterare – Martin Granat
 • Thomas Wernersson
 • Mikael Axelsson
 • Per Gottfridssson

Suppleanter

 • Mikael Bodén
 • Johan Söderlöv
 • Peter Rosenqvist
 • Sture Johansson
 • Lars-Göran Magnusson