Driftsinformation

Vid störning i någon av komponenterna TV/Bredband/Telefoni ska Du som medlem anmäla detta till Din tjänsteleverantör. Leverantören kopplar in andra aktörer, när behov föreligger. Skicka samtidigt ett mail med information om störningen till styrelsen@haratangen.net, så föreningen får veta omfattningen av pågående störning/ar.

Vid skada på kanalisation eller skåp kontakta omgående någon i styrelsen. Skicka meddelande till styrelsen@haratangen.net.

Aktuell driftsinformation 2023-10-13
Driftavbrott, planerat arbete, kapacitetsökning i fibernätet.
Berörda fastigheter: Anslutna fastigheter i området Lindhult, räknat från Galtasjön.
Tidpunkt: Från morgonen tisdag 17:e oktober 2023, eventuellt även onsdag 18:e oktober 2023.

Hälsningar
Styrelsen Haratången fiberförening