Nyanslutning

Haratången fiberförening ek. för. har möjlighet att ansluta nya fastigheter till sitt fibernät. Det gäller såväl helt nya, nybyggda, fastigheter som redan befintliga utan fiberanslutning. Föreningen
ser årligen över kostnaden för en anslutning. Nuvarande kostnad, 2023, är 19.500:-. Till detta kan komma merkostnad för särskilt arbete, ex. lång grävning. Denna merkostnad specificeras alltid till
beställaren av anslutningen.

Du betalar en årlig medlemsavgift till föreningen, fastställd av föreningens årsstämma, fn 200:- per år. För en aktiv anslutning tar föreningen en månatlig nätavgift på 99:- per mån, inkl moms.
Medlem har möjlighet att delta i föreningens gruppavtal, tjänsteleverantör är Telia. I tjänsten ingår bredband 500/500, TV-paket Telia Lagom, telefoni för den som vill ha en fast telefon kopplad till bredbandet. Kostnaden är 249:- per mån inkl moms.
Föreningen kan nyanmäla till gruppavtalet två gånger per år, april resp. oktober.

Om intresse finns, fyll i nedanstående Intresseanmälan Fiberanslutning eller Intresseanmälan Gruppavtal!

Intresseanmälan nyanslutning

Intresseanmälan gruppavtal