Var finns ledningen?

Var finns ledningen?

Om Du ska gräva eller planerar att gräva på Din fastighet bör Du begära en s.k. ledningsanvisning. Det är en, i regel, kostnadsfri tjänst som nätägare tillhandahåller för att förhindra skador, avgrävningar och ledningsbrott på sina nät. Tjänsten sköts av Post- och Telestyrelsen.
Begäran om ledningsanvisning görs till www.ledningskollen.se.
Normalt sker markering av ledningen, utsättning, inom fem arbetsdagar från det begäran nått nätägaren. Vid akuta ärenden kan en kostnad utgå.

Villkor

Alla skador som uppstår på ledningsnät (även sökband) i samband med markarbete innan
utsättning är gjord medför ersättningsskyldighet till nätägaren. Efter utsättning får markarbete påbörjas. Inom 2 meter åt vardera håll från ledningens markerade läge får enbart handschaktning ske. Om en ledning eller ett sökband skadas, oavsett om den är markerad genom utsättning eller ej, var god kontakta nätägaren. För Haratången Fiberförening, var god ring 070-6057958.

En utsättning är giltig i 30 dagar.

Riktlinjer vid skada på kanalisation