Planerat driftavbrott

Driftavbrott, planerat arbete, kapacitetsökning i fibernätet.
Berörda fastigheter: Anslutna fastigheter i området Lindhult, räknat från Galtasjön.
Tidpunkt: Från morgonen tisdag 17:e oktober 2023, eventuellt även onsdag 18:e oktober 2023.

Hälsningar
Styrelsen Haratången fiberförening