Ordinarie föreningsstämma 2022 den 26/4

Tisdag 26 april 2022 kl 19.00 samlas vi till ordinarie föreningsstämma i Finnesbostugan, (IK Trastens klubblokal), Haratången. Dagordning är utskickad via e-post till medlemmar.