Viktig information!

Viktig information om grävning och montering av dosa, borrning genom yttervägg har skickats ut till medlemmarna med e-post. De som inte har e-post får informationen med vanlig postgång. Läs den! Har Ni frågor, kontakta oss. Meddela via ordforande@haratangen.net eller direkt på 070-5895765 om Ni vill ha hjälp med grävning på egen tomt eller montering/borrning.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Avtal om grävning samt klartecken angående stöd

Ett nyhetsbrev har skickats ut per e-post från Styrelsen. De utan e-post kommer att få det hemsänt med vanlig post. Vi har idag 136 skrivna anslutningsavtal och förväntar oss några fler. Vi har idag skrivit avtal med markentreprenör. Grävningen kommer att starta ca månadsskiftet oktober/november. Detaljerad information kommer att meddelas. Länsstyrelsen har muntligt meddelat, att… Fortsätt läsa Avtal om grävning samt klartecken angående stöd

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Nytt nyhetsbrev och viktig information om grävning!

Ett nyhetsbrev har skickats ut per e-post från Styrelsen. De utan e-post kommer att få det hemsänt med vanlig post. Upphandlingen vad gäller markentreprenör beräknas vara klar inom kort. Grävningen kan komma att starta i slutet av september eller något senare i vinter. Den ska vara färdig senast hösten 2014. Exakt datum och lokalisation meddelas.… Fortsätt läsa Nytt nyhetsbrev och viktig information om grävning!

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Nyhetsbrev utskickat till medlemmar!

Samtliga medlemmar har fått ett nyhetsbrev utskickat i början av juli, kolla er e-post! Om ni inte hittar nyhetsbrevet, kontakta styrelsen via e-post (styrelsen@haratangen.net) så ordnar vi det. Nya medlemmar har anslutit sig, vi är just nu 135 stycken.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Dokument samlade på ett ställe

De dokument som är viktiga för medlemmarna och för verksamheten är numera samlade på ett ställe, och kommer att fyllas på allt eftersom. Dokumentsidan (även i menyraden)

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

129 medlemmar!

Antalet medlemmar ökar stadig, nu är vi 129 st.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Referat från extra föreningsstämma 29:e maj

Information från styrelsen efter den extra föreningsstämman 29:e maj! Ett enhälligt beslut att gå vidare med byggnation av fibernät i vårt verksamhetsområde togs på föreningens extra föreningsstämma 29 maj. Den preliminära kostnaden är beräknad till 16.500:- varav 11.500:- skall betalas in på föreningens bankgiro senast 2013-08-01. Anslutningsavtal skall tecknas. Närvarande på stämman fick med sig… Fortsätt läsa Referat från extra föreningsstämma 29:e maj

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Extra föreningsstämma!

Haratången Fiberförening inbjuder till extra föreningsstämma den 29:e maj kl 19.00 i Finnesbostugan. På agendan står en redovisning av projektet samt kostnadsberäkningar utförda av byNet. Vi skall också ta beslut om genomförandet av fiberutbyggnaden. Välkomna! Styrelsen, genom Thomas Wernersson

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Beviljat stöd av Leader Sjuhärad

Vi har blivit beviljade stödpengar av Leader Sjuhärad, för mer information om ansökan mm, se deras hemsida: Haratången Fiberförenings projekt på Leader Sjuhärad

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Nu kör vi!

Efter ett fullsatt möte i Finnesbostugan med information och lägesbeskrivning, och många befogade frågor som fick svar, bildades Haratången Fiberförening ek. förening. Det var trots kort varsel, många ifrån Bollareslättsområdet med på mötet. Vi fick en mycket bra start, med ett 70-tal medlemmar första kvällen, och vi vet att ett flertal som inte kunde sluta… Fortsätt läsa Nu kör vi!

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter